Kategorier
Uncategorized

Volontär våren 2014 / Volunteer the spring 2014

Har du någon gång funderat att arbete med tandvård som volontär?

Under våren 2014 behöver vi ett par tandläkare alternativ tandhygienister som har lust att arbete i Gambia i Väst Afrika under 2-3 veckor.
Arbetet är en del av får satsning på projektet +fluoride. Ett projekt där vi förser skolbarn med fluoriderat salt i skolmaten samtidigt med att vi försöker höja kunskapen om vikten av god munhälsa och kost hos de vuxna kring barnen..
Arbetsuppgifterna består dels av undervisning men mest av behandling av barn och vuxna.

Är du intresserat så kontakt oss på: info@afrikaadats.com

Have you ever been thinking of working with dentistry as a volunteer?

During the spring of 2014 we need a couple of dentists or dental hygienists who want to go and work in The Gambia in West Africa for 2-3 weeks.
The work is part of our project +fluoride. A project where we provide fluoridated salt for school lunches and at the same time try to raise awareness of oral health and nutrition with the adults around the kids.
The work consist of part education but mostly dental treatment on children and adults

Are you interested the contact us on: info@afrikaadats.com