Om Gambia

Republiken Gambia ligger i Västafrika och är ett av kontinentens minsta länder med en BNP/år på 472 $ (2015). Landet som är bara 11 300 km2 är, bortsett från en sin korta atlantkuststräcka, helt omgivet av Senegal. Gambia har en befolkning på omkring två miljoner människor, där ca 45% är under 15 år. Befolkningen ökar med ca 3% per år och största delen av befolkningen tillhör en av åtta olika etniska grupper. Fertilitetsgraden var 2014 5,8 barn/kvinna. Den förväntade livslängden är 59 år. Bara en av två vuxna kan läsa och skriva. Befolkningen försörjer sig till största delen på jordbruk där jordnötter är den viktigaste grödan. Landet är sedan 60-talet ett känt turistland

Befolkningen försörjer sig till största delen på jordbruk där jordnötter är den viktigaste grödan. Landet är sedan 60-talet ett känt turistland bland skandinaver.