Kontakt

Afrikaada TeethSavers är en politiskt och religiöst obunden förening registrerad i Sverige med organisationsnummer 802436-6448.

e-mail: info@afrikaadats.com 
Facebook: @afrikaadats


Jette Lehrmann Madsen (+46) 0708756329 , Ordförande

Kontaktpersoner

Inger Wennhall (+46) 0761040595, Sekreterare

LarsGöran Wärn (+46) 0705934817, (+220) 9461212, Styrelsemedlem

ATS-medlemmar i Gambia:

Bubacarr Baldeh (+220) 63 345 23 / (+220) 7999964 e-mail: admgambia@afrikaadats.com