Välkommen till Afrikaada TeethSavers


Vad är Afrikaada TeethSavers?

Afrikaada TeethSavers är en oberoende, icke-vinstdrivande, ideell organisation som främjar oral hälsa i Gambia genom både direkta och långsiktiga åtgärder. Målet med Afrikaada TeethSavers Gambia är att förbättra munhälsan i Gambia främst genom förebyggande tandvård, profylax och folkhälsoutbildning.


Våra nuvarande projekt

Som ett exempel är ett av våra nuvarande projekt ’+ flouride’ där Afrikaada TeethSavers (ATS) i samarbete med FIOHTG (Futur i våra händer Gambia) förser unga skolbarn i Soma med fluorerat salt för att förhindra tandkaries.


Så kan du hjälpa

Du kan hjälpa Afrikaada genom både donationer och volontärarbete. Afrikaada TeethSavers förlitar sig helt på bidrag från individer, organisationer och företag.

Vi accepterar tacksamt din insats oavsett om du vill bli medlem, volontär eller om du gör en donation.

Som volontär spelar det ingen roll om du är tandläkare, tandhygienist, tandassistent eller student, din hjälp behövs!