Vår historia

1987 etablerade Sveriges Tandläkarförbund och SIDA en tandvårdsklinik på sjukhuset i Bansang i den östra delen av Gambia. När projektet var klart 1991 öppnade en svensk kollega Gambias första privata tandvårdspraktik. Man visste då hur stora tandvårdsbehoven var hos den delen av befolkningen som inte hade råd att få vård och under namnet TeethSavers bedrevs förebyggande tandvård på närliggande skolor.

Med hjälp av tandläkare studerande från Karolinska institutet genomförde gruppen Afrikaada Dental 2003 en fältstudie om gambiska barns tandhälsa, resultatet var nedslående. Lika nedslående var den studie som med hjälp av tandläkare studerande vid Umeås Universitet genomfördes 2006. Redan några år tidigare hade tandhälsoundersökningar gjorts, bl.a av en gambisk tandläkarestuderande vid Karolinska Institutet och även av de
svenska tandläkare som tjänstgjorde i Bansang.

Under 2007 beslutade man sig för att slå ihop TeethSavers och Afrikaada Dental till en förening under namnat Afrikaada TeethSavers, ATS. Ordet Afrikaada står för afrikansk kultur, så det arbete som utförs ska ske med hänsyn till den kultur de människor vi arbetar tillsammans med har. Mellan 2007 och 2013 arbetade ATS med tandhälsa på ett antal skolor runt om i Gambia och i Senegal.

ATS är sedan ett antal år en del av organisationen Future in our hands (FIOH)/ Gambiagrupperna, läs gärna mer på
www.gambiagrupperna.org