Historien

Historien kort förtalat

1987 etablerade Svensk Tandläkare Förbundet och SIDA en tandvårdsklinik på sjukhuset i Bansang i den östra delen av Gambia. När projektet var klart 1991 öppnade två svensk kollega Gambias första privata tandvårdspraktik. Man visste då hur stora tandvårdsbehoven var hos den delen av befolkningen som inte hade råd att få vård och under namnet TeethSavers bedrevs förebyggande tandvård på närliggande skolor.
Med hjälp av tandläkare studerande från Karolinska institutet genomförde gruppen Afrikaada Dental 2003 en fältstudie om gambiska barns tandhälsa, resultatet var nedslående. Lika nedslående var den studie som med hjälp av tandläkare studerande vid Umeås Universitet genomfördes 2006.
Under 2007 beslutade man sig för att slå ihop TeethSavers och Afrikaada Dental till en förening under namnat Afrikaada TeethSavers, ATS. Ordet Afrikaada står för afrikansk kultur, så det arbete som utförs ska ske med hänsyn till den kultur de människor vi arbetar tillsammans med har. Mellan 2007 och 2013 arbetade ATS med tandhälsa på ett antal skolor runt om i Gambia och i Senegal.
ATS är sedan ett antal år en del av organisationen Future in our hands (FIOH)/ Gambiagrupperna kolla gärna på www.gambiagrupperna.org

Arbetet i Afrikaada TeethSavers grundas på två undersökningar den förste 2003 av barn på 5 och 12 år og den andra 2006 av vuxna mellan 35-44 år. Läs texterna here.

Oral Health for All                            
Oral Health for All is the basic idea of our work. In ATS we are all volunteers and work for a better oral health in Gambia.