Oral hälsa och tandvård

Undermålig munhälsa är en stor fråga i Gambia och en stor majoritet av barn lider av tandförfall. 67% av 12-åringarna och 73% av 15 -åringarna har karies. Trenden visar en ökning både i sockerkonsumtion och karies. En dålig munhälsostatus kan ha en djupgående inverkan på livskvaliteten och kan inte bara orsaka smärta och svårigheter att äta, utan kan också utgöra en fysisk och social funktionsnedsättning för individen.

Tandhälsopersonalen i Gambia är mycket begränsad. Det finns bara runt 23 tandläkare som arbetar i hela landet, vilket motsvarar ett förhållande på 0,1 tandläkare per 10 000 medborgare och kan jämföras med 7 541 tandläkare eller 8,3 per 10 000 medborgare i Sverige (källa). Den offentliga munhälsovården ligger främst i kustområdet och är knapp på landsbygden. På grund av detta är kunskapen om munhälsa och förebyggande metoder mycket begränsad.

Den uppskattade kariesbördan av sjukdom med DMFT (sönderfallna, saknade, fyllda tänder) index bland 12 -åringar var 2,3 1995, vilket är högre än genomsnittet för de afrikanska länderna (1,15 år 2004). De flesta använder inte tandborste, medan tuggpinnar är ganska vanliga. Tandkräm används inte i stor utsträckning och många av de tandkrämer som säljs på marknaden innehåller inte fluor.