Projekt

Soma skola med dental- och hälsoklinik

Syftet med skolan är att förbättra livskvaliteten för skolbarnen i Soma och kommer bestå av följande delar

  • Bygga en skola som inkluderar möjligheter för en tandvårds- och hälsoklinik.
  • Tillhandahålla och utbilda personal för att täcka de utbildnings-, hälso- och tandhälsomässiga behoven hos barnen som bor i Soma.
  • Skapa en holistisk lärandemiljö med fokus på förebyggande och egenvård inom hälsa.
  • Upprätthålla och tillhandahålla utmärkt kvalitet och lämplig hälso- och tandvård i linje med bästa praxisstandarder.

 

Global Oral Health Status Report
Towards universal health coverage for oral health by 2030

’Munhälsa är en integrerad del av allmän hälsa och stöder individer som deltar i samhället för att uppnå sin potential. Ändå är orala sjukdomar de mest utbredda icke-smittsamma sjukdomarna som drabbar nästan hälften av världens befolkning (45 % eller 3,5 miljarder människor över hela världen) under livets gång från tidigt liv till hög ålder.’

Läs mer och ladda ner rapporten här.

 

Pågående projekt

+ fluorid

Sedan 2013 har ATS tillsammans med FIOH drivit projektet +fluorid i Soma. I +fluorid arbetar ATS med tandvård på två skolor från Soma. Eleverna på skolan är fördelade från förskoleklass till och med 6:e klass. Jämsides med att vi behandlar barnens tänder, undersöker vi också metoder för att förbättra barnens munhälsa, och därmed ge möjlighet för en bättre livskvalitet. Vi har de senaste åren behandlat över 2000 elever, föräldrar och lärare på skolorna. På båda skolorna arbetar vi med att öka de vuxnas kunskaper kring hälsa med fokus på munhälsa, och på den ena skolan får barnen dessutom tillfört fluoriderat salt i skollunchen. Samarbetet med skolornas mothers-
clubs har varit mycket bra, och de erkännanden som vi har fått från lokalsamhället har varit mycket positiva.

Projektet har de senaste år delvis finansierats med pengar från Forum Syd. Förhoppningen från ATS tillsammans med FIOH är att göra metoden till en del av det fasta programmet för byutveckling.

Oral behandling och information
En dålig tandstatus har visat sig ha stor inverkan på livskvaliteten. Till exempel kan barn tycka det är pinsamt att skratta, ha svårt att tugga eller till och med så mycket smärta att de måste stanna hemma från skolan. Dessa tandproblem kan förebyggas och vanligtvis lätt behandlas, men eftersom det inte finns tillgång till tandvård och i många fall kunskap om förebyggande vård det är ett fortsatt problem. Våra volontärer går till skolor och hälsocenter för att informera och instruera dem med deras munsmärta och hur man kan förebygga den.

Tidigare projekt:


”National pathfinder survey of dental caries prevalence and treatment needs in the Gambia, the age group 35 – 44 years” är en undersökning gjord 2006 av tandläkarstudenterna Maria Carlsson och Cecilia Blom vid Umeå universitet som sin sista uppsats.

_______________________________________________________

”Survey of dental caries prevalence, dietary and oral hygiene habits among urban and rural 5 and 12-years old children in The Gambia” gjordes 2003 av tandstudenterna Silvio Kosovic och Angelica Nilsson-Andersson vid Institutionen för pediatrisk tandvård, Karolinska Institutet, som deras sista uppsats.

_______________________________________________________

”Skolbarns tandhälsa i östra Gambia” gjordes av Åke Gudmundson och Lars-Göran Wärn som en del av projektet ’Eastern Gambia Oral Health Project’ 1989-1990.

_______________________________________________________

”Caries-Preventive Effect of Salt Fluoridation in Preschool Children in The Gambia: A Prospective, Controlled, Interventional Study” gjordes av Rainer A. Jordan, Andreas Schulte, Alexander C. Bockelbrink, Sarah Puetz, Ella Naumova, Lars G. Wärn, Stefan Zimmer

_______________________________________________________

”En epiddemiologisk studie av tänder hos skolbarn i Gambia 1981” av Jan-Olof Erlandsson, Carl-Erik Gunell, Sierre Njie, Tandläkarhögskolan i Stockholm 1981

_______________________________________________________

”Odontogenic facial cellulitis, Management in Farafenni General Hospital” av Dr. Miosotis I. Montero Bell och Dr. Yudelines Denis De la Fé, Farafenni General Hospital, The Gambia, 2017-2018.