Vårt mål

Afrikaada TeethSavers är en oberoende ideell organisation som främjar oral hälsa i Gambia genom både direkta och långsiktiga åtgärder. Målet med Afrikaada TeethSavers Gambia är att förbättra munhälsan i Gambia främst genom förebyggande tandvård, profylax och folkhälsoutbildning.

Målet är att få långsiktiga effekter och ha en positiv och uthållig inverkan på så många människor som möjligt. All profylax och behandling riktar sig främst till barn och ungdomar för att förbättra oral hälsa. All aktivitet är ideell och alla inkomster och donationer används uteslutande för att finansiera organisationens projekt, såsom material och administrativa kostnader.